МОН ИЗГРАДИ ПОРТАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ

Начало » Последни публикации

28.07.2015

Министерството на образованието и науката изгради уеб-базиран документен портал (Електронен портал), през който може да се подават електронно подписани документи и да бъдат достъпни чрез идентификация с електронен подпис следните 5 броя електронни услуги:

  • Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
  • Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
  • Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
  • Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) за времето на редовна докторантура в чужбина
  • Предоставяне на достъп до обществена информация

Те са достъпни на сайта на Министерството www.mon.bg, раздел Електронни услуги.

В рамките на проекта е интегриран факс сървър към системата за документооборот, който затваря процеса по отношение на автоматизирано пристигащи факсове директно в деловодната система. Тяхното следене и разпределяне за обработка се осъществява без необходимост от хартиен еквивалент.

Проведено е обучение на 20 експерти/администратори за поддържане, обслужване, актуализиране и развитие на разработения и внедрен документен портал.

За изпълнението на проект „ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“, договор № 13-32-15/29.01.2014 г. са предоставени 99 880 лв. по ОПАК.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“