188 325 ЛВ. СА ОТПУСНАТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Начало » Последни публикации

23.09.2015

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката и трансфери по бюджетите на общини в размер на 188 325 лв.

Средствата са за изплащане на стипендии на учениците от държавните и общинските училища. Те са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“