МИНИСТЪР КЛИСАРОВА СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Начало » Последни публикации

18.09.2013

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, проведе среща с национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерския съвет. На срещата присъстваха г-жа Мукаддес Налбант, заместник-министър на образованието и науката, както и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Представителите на НСИХУ направиха кратък анонс на дейността на всяка една от национално представителните организации на и за хората с увреждания. Бяха поставени и редица въпроси, свързани с включващото обучение на децата със специални образователни потребности и с постигането на по-добра подкрепяща среда за тяхното обучение в детските градини и училищата.

Обсъдено беше и бъдещо участие на НСИХУ в състава на Обществения съвет към министъра на образованието и науката. Представители на тези организации ще се включат и в съставите на обществено-консултативните съвети, които са в процес на изграждане към регионалните инспекторати по образованието.

Специално внимание се отдели на сътрудничеството на НСИХУ при изготвянето на нормативни актове в областта на образованието. В тази връзка бе заявено, че от страна на МОН ще има пълна прозрачност по отношение на образователните политики. Министерството на образованието и науката ще разчита на активното участие и партньорство на национално представителните организации на и за хората с увреждания при формирането и провеждането на тези политики, насочени към осигуряване на процеса на включващото обучение.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“