МИНИСТЪР КЛИСАРОВА СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Начало » Последни публикации

18.09.2013

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, проведе среща с национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерския съвет. На срещата присъстваха г-жа Мукаддес Налбант, заместник-министър на образованието и науката, както и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Представителите на НСИХУ направиха кратък анонс на дейността на всяка една от национално представителните организации на и за хората с увреждания. Бяха поставени и редица въпроси, свързани с включващото обучение на децата със специални образователни потребности и с постигането на по-добра подкрепяща среда за тяхното обучение в детските градини и училищата.

Обсъдено беше и бъдещо участие на НСИХУ в състава на Обществения съвет към министъра на образованието и науката. Представители на тези организации ще се включат и в съставите на обществено-консултативните съвети, които са в процес на изграждане към регионалните инспекторати по образованието.

Специално внимание се отдели на сътрудничеството на НСИХУ при изготвянето на нормативни актове в областта на образованието. В тази връзка бе заявено, че от страна на МОН ще има пълна прозрачност по отношение на образователните политики. Министерството на образованието и науката ще разчита на активното участие и партньорство на национално представителните организации на и за хората с увреждания при формирането и провеждането на тези политики, насочени към осигуряване на процеса на включващото обучение.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“