МОН РЕГЛАМЕНТИРА ОБУЧЕНИЯТА ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Начало » Последни публикации

14.03.2016

Директорите на училища трябва да са информирани дали автобусите, които превозват деца, са технически изправни, както и дали шофьорите са минали на медицински преглед преди пътуване. Това е записано в проект на „Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на средното образование“, изготвена от МОН.

Осигуряването на безопасен междуселищен превоз на ученици изисква още утвърждаване на маршрута съвместно с общинските власти, който се съгласува с Пътна полиция. При превоз на ученици от средищните училища или сборни групи, всички директори са длъжни да изготвят списък на учениците в автобуса и да го подадат в общината. Задължително е да бъде определен със заповед възрастен придружител и да се осигурят всички технически изисквания на ДАИ.

При обучение в зелено училище и при екскурзии с деца, директорът отговаря за инструктажа по пътна безопасност на учителите. Те са длъжни да водят пътен дневник, който след завръщане се предава в училище и се съхранява 2 години.

Системата разписва как трябва да се води обучението по безопасност на движението в детските градини и училищата, включително и за ученици велосипедисти, какви са механизмите за контрол и отговорностите на директори на градини и училища, регионалните инспекторати по образованието и МОН. Изисква се да се поддържат регистри с имена на обучени учители, директори, членове на Училищни комисии по безопасност на движението по пътищата, както и да се събира информация за станали пътни произшествия с деца и ученици от училището и региона.

Пълният текст на проекта на Системата е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Проекти на документи“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“