ПГ ПО ТРАНСПОРТ „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“ – ГР. ПЛЕВЕН ЩЕ ЗАПОЧНЕ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА

Начало » Последни публикации

23.08.2013

ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – гр. Плевен ще започне учебната 2013/2014 година изцяло обновена. На 3 юни 2013 г Министерството на образованието и науката с Рамково споразумение BG161PO001/1.1-02/2008-001 приключи изпълнението на проект BG161РО001/1.1-02/2008/001-4 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” - Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" – Плевен.

Строително-монтажните работи обхванаха четириетажния учебен корпус, пететажно общежитие, ученическия стол, физкултурния салони и корпус „Учебни работилници“.

Подновен е целият облик на четириетажната сграда чрез основен ремонт на покрив /хидроизолация/, стени, смяна на дограма, ВиК инсталация, осветление, под, санитарни възли. Направен е основен ремонт на ученическия стол. Пететажното общежитие е с подменена дограма и хидроизолация на покрива. Изцяло е пребоядисано –външно и вътрешно. Реновирани са баните и тоалетните, монтирана е система за топла вода със слънчеви панели, подменено е изцяло осветлението.

Ремонтиран е физкултурният салон и корпус „Учебни работилници“, монтирана е рампа за достъп на лица с увреждания. Монтирано е алейно и фасадно осветление на всички сгради.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“