ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯ ЩЕ СЕ РАЗГЛЕДА

Начало » Последни публикации

07.04.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева заяви по повод проблема с настаняването на учени от БАН в блок 58 в Студентски град, че всеки случай ще бъде разгледан поединично и освен това дали има необходимите места. В студентските общежития могат да се настаняват преподаватели и учени до 35-годишна възраст. Това е записано в  Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, която е в сила от 2013 г. и се знае от академичната общност на блок 58 в Студентски град. В нея пише още, че лицата могат да бъдат за не повече от 5 години. Броят на местата се определя от академичния съвет на съответното висше училище, а настаняването се извършва при условия и по ред, определени с правилници.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“