В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВА СРЕЩА НА СЪВЕТА ЗА СОФТУЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

14.04.2016

На 14 април 2016 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) се проведе първа среща на Съвета за софтуерно образование в изпълнение на Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, приета от Министерския съвет на 16 декември 2015 г. В събитието участваха представители на водещи общообразователни училища в сферата на математиката и компютърните технологии от системата на училищното образование, висши училища, които обучават по професионалните направления 4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3. Комуникационна и компютърна техника, работодателски организации, представители на бизнеса и експерти от МОН. Модератор на срещата бе доц. Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ на МОН.

Николай Ангов - съветник към кабинета на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи - представи акцентите от концепцията. Той набеляза основната цел – целенасочено решаване на предизвикателството, свързано с недостига на кадри в бързоразвиващата се софтуерна индустрия в България. Според анализите, направени специално за Концепцията, дефицитът от софтуерни специалисти надхвърля 30 000 души.

Участниците в срещата се обединиха около идеята за разработването на пакет от мерки за увеличаване на броя и повишаване на качеството на обучение на софтуерни специалисти в България. Предложенията на членовете на работната група ще бъдат на разположение за обсъждане до следващата среща на Съвета.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“