ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ РАЗГЛЕДА ПРОЕКТИТЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ И ДИРЕКТОРИТЕ

Начало » Последни публикации

17.05.2016

На 17 май 2016 г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към министъра на образованието и науката, водено от заместник-министър Диян Стаматов – председател на съвета.

Експерти в МОН представиха проекти на наредба за информацията и документите, както и на наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

След проведена дискусия бяха направени предложения и допълнения към проектите.

Членовете на Съвета изразиха готовност да бъдат обсъдени отново проектите на двете наредби преди публикуването им за обществено обсъждане.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“