ЧАСОВЕТЕ В УЧИЛИЩЕ ЗАПОЧВАТ СЛЕД 8.00 ЧАСА, ПРЕДВИЖДА СТАНДАРТЪТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ

Начало » Последни публикации

15.07.2016

Часовете в училище ще започват не по-рано от 8.00 часа с изключение на онези, в които се учи на две смени. Там началото ще е не по-рано от 7.30 часа, а втората смяна ще приключва до 19.00 часа. Това предвижда държавният образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

„В момента има 560 училища, които са на двусменен режим, с по над 900 ученика“, съобщи зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. По думите му стремежът на министерството е постепенно да се преминава към учене само на една смяна, но засега има пречки, поради липса на сгради, както и на финансови средства.

Заради ученето на две смени стандартът допуска различна продължителност на часовете и междучасията. 45 минути е часът за учениците от V-XII клас, 40 минути е при обучение на две смени. По 35 минути пък ще са часовете в първите класове. Междучасията трябва да се не по-малко от 10 и не повече от 30 минути. По изключение може да се дават до 2 почивки от по 5 минути, при учене на две смени.

Според зам.-министър Стаматов сега се осигурява по-голяма гъвкавост на организацията в отделното училище. По решение на педагогическия съвет е възможно да има сливане на 2 учебни часа при учениците в гимназиална степен. Така например в едни дни би могло да има само по три предмета по два часа, когато става въпрос за по-тежки предмети или профилиране, обясни Стаматов.

В целодневната форма на обучение в началния и прогимназиалния етап се допуска и разместване на броя на часовете. В дни, когато програмата е по-трудна, часовете за самоподготовка може да се увеличат до 4, а в дните преди ваканцията часовете за отдих и занимания по интереси да са повече. В целодневната организация е заложена по-голяма гъвкавост при групиране на децата в групи по интереси в т.нар. занималня. Дава се възможност за интензивно изучаване на български, ако пропуските на учениците в училището или региона са по-големи. Заложени са допълнителни модули - консултации за деца, които не владеят български език.

Ваканциите са есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна. Стандартът позволява на директорите сами да реагират бързо и да дават до 3 почивни дни на децата при необходимост – грипна епидемия, природни бедствия или аварии в училището. Досега за това бе нужна заповед на министър, което е по-тромава процедура, поясни Стаматов.

Заради произтичащите от Закона за предучилищното и училищното образование промени в структурата на образованието план-приемът ще се осъществява за първи, пети, осми и единадесети клас.

МОН предлага да бъде разработена система за централизиран прием за първи клас на ниво град с водещ критерий настоящия адрес. Така няма да има струпване на ученици в центъра на града и празни училища в районите. По този начин ще има и равномерно големи паралелки. Останалите критерии ще са специални образователни потребности, липсващ родител и др.

 Проекта може да видите тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“