МОН ПУБЛИКУВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

22.07.2016

На интернет  страницата на МОН са публикувани резултатите от теста по български език и литература и история на България на кандидат-студентите от Казахстан, Сърбия, Молдова, Украйна, Македония и други страни, кандидатстващи за обучение през академичната 2016/2017 г. на основание ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.

Резултатите са представени по следния начин: номер по ред, държава на кандидат-студента, входящ номер на кандидат-студента, оценка от проведения изпит по шестобалната система.

Резултатите можете да видите тук.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“