МОН ОРГАНИЗИРА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

Начало » Последни публикации

31.08.2016

Министерство на образованието и науката, съвместно с експерти на БАН, организира обучение на млади учени за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии по дейност „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“.

Очаква се  да присъстват 35 представители на научни организации, част от които вече разработват конкретни проекти по обявената покана. По дейност „Мария Склодовска-Кюри“ младите учени могат да кандидатстват за стипендия за подпомагане на тяхната кариера и уменията им чрез обучение или работа за определен период в друга държава или в частния сектор.

По време на обучението научните експерти ще дадат насоки за подобряване на проектните предложения на кандидатстващите. То е част от серия информационни срещи, наречени „рали“, които дирекция „Наука“ стартира през септември с цел да популяризира участието на български организации в програмата „Хоризонт 2020“. Форумът ще се проведе на 7 септември в сградата на МОН, а приветствие ще отправи зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов.

Програмата и формата за онлайн регистрация може да намерите тук

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“