МИНИСТЪР КУНЕВА: СИСТЕМАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СЕ ОПТИМИЗИРА ПОСТОЯННО

Начало » Последни публикации

02.09.2016

Системата на финансиране на предучилищното и училищното образование се оптимизира постоянно, а анализът й е основна задача на Министерството на образованието и науката.

Това заяви в отговор на парламентарно питане вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Тя припомни, че детските градини и училищата разполагат с делегирани бюджети, които към момента, по оценка на социалните партньори и на други институции, са най-успешната форма на финансиране в системата. Министърът акцентира, че делегираните бюджети не са израз на принципа „парите следват ученика“. „Те са съвкупност от правомощия на директорите по отношение на управлението на бюджета, регламентирани в закона. Средствата за едно училище в някаква степен винаги зависят и от броя на учениците, но не изцяло. Първостепенните разпределители на средства са МОН и общините и те утвърждават формули, чрез които се разределят до 20% от средствата, получени по разходни стандарти. Тези пари отиват при детските градини и училищата на база критерии, различни от броя на учениците“, добави Кунева. Тя подчерта, че съществуват редица коменсаторни механизми за осигуряване на равен достъп до качествено образование. Пример са защитените училища и детски градини, които получават допълнителни средства. Министерството на образованието и науката финансира маломерни паралелки, които са важни за икономиката и развитието на страната. През 2014 г. беше въведен допълнителен елемент във формулите за разпределение, който касае добавки за постоянни разходи. Това са суми, независещи от броя на учениците, каза още вицепремиерът. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“