МОН КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕСА НА СЕМИНАР-РАЛИ ПО ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

Начало » Последни публикации

28.09.2016

Министерството на образованието и науката организира в цялата страна информационни срещи, наречени семинар-рали, за подготовка на проектни предложения по рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

В тях могат да се включат представители на научните организации и бизнеса. Първият форум ще се проведе в София на 5 октомври т.г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темата ще бъде „Подготовка на проектни предложения в направление „Разпространяване на върховите постижения и разширяване на участието в Хоризонт 2020“. Останалите срещи ще са в Бургас, Пловдив, Варна и Велико Търново в дните от 6 до 20 октомври т.г.

В информационния семинар ще се акцентира върху възможностите за кандидатстване по основните направления на „Хоризонт 2020“. Бъдещите кандидати ще получат практически съвети за насърчаване на взаимодействието между научната общност и бизнеса при подготовката на проектните си предложения в направления:

  • „Разпространяване на върховите постижения и разширяване на участието“;
  • „Иновации в малките и средните предприятия“;
  • „Информационни и комуникационни технологии“;
  • „Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние“;
  • „Предизвикателства пред европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания“;
  • „Сигурна чиста и ефективна енергия“;
  • „Приобщаващи, новаторски и мислещи общества“;
  • Дейности по програма Мария Склодовска-Кюри;
  • ЕВРАТОМ

Желаещите да участват в информационния семинар-рали трябва да се регистрират на линковете, посочени в графика. Датите и местата на провеждане може да видите в прикачения файл.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“