ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

10.05.2013

В изпълнение на Заповед № РД 09-513/ 24.04.2013 г. за създаване на Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на образованието, младежта и науката желаещите неправителствени организации подават документи съгласно т. 15 от Правилата за устройството и дейността на Обществен съвет към министъра на образованието, младежта и науката в срок до 14 май 2013 г. на следния адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” 2А, Министерство на образованието, младежта и науката. 

Лица за контакт:

Стела Мицова, началник на отдел в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”, тел. 02 92 17 583, ел. поща: [email protected]

Румяна Томова, главен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”, тел. 02 92 17 660, ел. поща: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“