ЧЕТИРИ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЩЕ ОБУЧАВАТ В ПЕТ НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Начало » Последни публикации

26.04.2017

Четири висши училища ще обучават в пет нови професионални направления, реши днес Министерският съвет, като утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2017 - 2018 година.

Разрешен е приемът за професионално направление „Здравни грижи“ с нерегулирана специалност „Медицински козметик“ в Медицинския университет – Плевен, „Биотехнологии“ и   „Изобразително изкуство“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, „Изобразително изкуство“ и „Музикално и танцово изкуство“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и „История и археология“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София.

Във връзка с Концепцията за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти по професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна и компютърна техника“ в държавните висши училища по тези направления ще бъдат приети 69 студенти повече спрямо предходната учебна година.

Държавата ще субсидира обучението в 37 държавни висши училища на 45 584 студенти, от които 38 555 за образователно-квалификационни степени след средно образование. Общият субсидиран прием за държавните висши училища е намален с 8% спрямо 2016 г. 

Срещу заплащане държавните университети имат право да приемат 12 104 първокурсници, от които 7079 след средно образование. Новоприетите студенти в частните висши училища ще бъдат 16 159, от които 10 343 след средно образование.

Максималният брой студенти е определен въз основа на реализирания през миналата година субсидиран от държавата прием. Спазена е Методиката за определяне на коефициент на висше училище по професионални направления съобразно приетия през 2016 г. Списък на приоритетните професионални направления. В него са включени 32 професионални направления от шест области на висше образование.

Предложеният брой на приеманите студенти за някои висши училища е ограничен поради липсата на свободен капацитет за обучение в съответното професионално направление или след прилагане на Методиката за определяне на коефициент на висше училище по професионални направления от 2016 г.

С решението на МС се утвърждава и приемът на докторанти. Новите докторанти ще бъдат със 100 повече от приетите миналата година или общо 2763. За държавните висши училища се отпускат 2321 места, за частните университети те са 137, а за научните организации - 305. Това е с 169 повече, отколкото утвърдения прием за предходната година.

Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища е определен по университети, по професионални направления, по специалности от регулираните професии и по форми на обучение в зависимост от  оценката на учебната и научната дейност. Съобразен е с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и с приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната.

Съгласно закона за българите, живеещи извън Р България, МС утвърди и 1000 места за наши сънародници от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми в български висши училища и 20 места за докторанти. Българската държава ще осигури и 150 места за обучение на граждани на Република Македония.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“