КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПРЕД СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ: ЕДИН ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ МИ Е РАЗВИТИЕТО И ЗАДЪРЖАНЕТО НА МЛАДИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

16.06.2017

Един от приоритетите ми като министър е развитието и задържането на младите преподаватели във висшите училища, заяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заседание на Съвета на ректорите в Пловдив. По думите му това трябва да се случи паралелно с промяната на модела на финансиране на висшите училища, в контекста на управлението им, както и на реформите, които Министерството на образованието и науката прави в тази сфера. Това е една от мерките, чрез които младите преподаватели ще бъдат задържани по-дълго в българската образователна система. Министър Вълчев посочи, че останалите му приоритети в сферата на висшето образование ще бъдат свързани със стратегическите предизвикателства, пред които са изправени висшите училища - преструктуриране и адаптиране на системата към работа с по-малко студенти и към промените в пазара на труда.

Той поиска до края на октомври университетските ръководства да изготвят своя визия за развитие през следващите 10-15 г. Министърът обясни, че значителното намаление на студенти в последните три години изправя висшите училища пред предизвикателството да намерят и развият най-добрите си направления. „Университетите трябва да оптимизират профилите си, да се съсредоточат върху професионалните си направления с най-висока оценка за качество и най-голяма реализация на пазара на труда. Системата ще се адаптира за работа с по-малко студенти“, заяви Красимир Вълчев и допълни, че не е задължително да се закриват университети. Почти всички имат силни професионални направления, чиито кадри са традиционно търсени от работодателите. В същото време всички висши училища в последните 20 г. са започнали да обучават по неприсъщи за тях специалности.

Председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев изрази благодарност към министъра, че е отворен за съвместна работа по проблемите на висшето образование. Министър Вълчев пък увери, че ще продължи диалога с ректорите по реформите, свързани със Стратегията за развитие на висшето образование и Закона за развитие на академичния състав.

По-късно пред журналисти министърът коментира повишението на учителските заплати. „Двойното увеличение е записано в програмата на правителството и показва ясен ангажимент към преподавателите. Дадохме ясна заявка, че той ще бъде изпълнен по два начина“, обясни Красимир Вълчев. От 1 септември 2017 г. ще бъдат осигурени средства за увеличение с 15%. Със средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. е предвидено повишаване на разходите за образование в частта за заплати с по 330 млн. лв. на година. Вероятно двойното увеличение ще е факт през 2021 г. Част от него ще бъде диференцирано, друга част – общо за всички преподаватели.


Министърът смята, че педагогически специалисти трябва да стават учениците, които завършват гимназия с по-добри резултати. „Международните анализи показват, че това е ключов фактор. Ако има учители с по-добри образователни резултати, те ще преподават по-качествено. Те могат най-много да помогнат с възпитание, образоване на децата и интегриране на учениците от уязвими групи“, каза още той.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“