СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

28.03.2013

Към 28 март 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Христо Ботев"– с. Кукорево, област Ямбол.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
27 март 2013 г.

Към 27 март 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Христо Ботев"– с. Кукорево, област Ямбол.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
26 март 2013 г.

Към 26 март 2013 г. учебният процес е преустановен в 2 училища в страната. Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ОУ "Васил Левски" - с. Тенево, област Ямбол 
ОУ "Христо Ботев" - с. Кукорево, област Ямбол 

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
25 март 2013 г.

Към 25.03.2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Васил Левски", с. Тенево, област Ямбол.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
22 март 2013 г.

Към 22.03.2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Васил Левски", с. Тенево, област Ямбол.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
19 март 2013 г.

Към 19.03.2013 г. учебният процес е преустановен в СОУ "П.Р.Славейков", гр. Кричим, област Пловдив.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
18 март 2013 г.

Към 18.03.2013 г. учебният процес е преустановен в 16 училища в страната.

Поради влошена метеорологичнa обстановка учебен процес не се осъществява в:
Габрово - 15 училища
Пловдив, гр. Кричим – СОУ "П.Р.Славейков"

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
15 март 2013 г.

Към 15.03.2013 г. преустановен учебен процес има в седем области.

Поради влошена метеорологичнa обстановка учебен процес не се осъществява в:
Габрово - 24 училища
Пловдив, гр. Кричим – СОУ "П.Р.Славейков"
Сливен, с. Соколарци - ОУ "Хаджи Димитър"

Във всички тези училища е създадена организация и са предприети дейности по отстраняването на нанесените щети с цел осигуряване на условия за протичане на нормален учебен процес в понеделник.

Поради висока заболеваемост не се води учебен процес в:
Варна, с. Ценово – ОУ "Христо Ботев"
Разград, гр. Веселец - ОУ "Христо Ботев"
Разград, гр. Сейдол - ОУ "Виделина"
Русе, гр. Сеново – ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Силистра, с. Окорш – СОУ "Йордан Йовков"

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
14 март 2013 г.

Към 14 март 2013 г. учебният процес е преустановен в 4 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ОУ „Христо Ботев” – Веселец, област Разград
СОУ „Йордан Йовков” – с. Окорш, област Силистра
ОУ „Христо Ботев” – с. Цонево, област Варна
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – Сеново, област Русе

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
13 март 2013 г.

Към 13 март 2013 г. учебният процес е преустановен в 2 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ОУ „Христо Ботев” – Веселец, област Разград
СОУ „Йордан Йовков” – с. Окорш, област Силистра

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
1 март 2013 г.

Към 1 март 2013 г. учебният процес е преустановен в 5 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ОУ "Аверкий Попстоянов" – гр. Рила, област Кюстендил
СОУ "Васил Левски" – гр. Брезник
ПГСС "Н. Й. Вапцаров" – гр. Брезник
ОУ "Христо Смирненски" – с. Ноевци, община Брезник
СОУ "Васил Левски" с ПП – гр. Ветово, област Русе

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
28 февруари 2013 г.

Към 28 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 5 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
СОУ "Васил Левски" – гр. Брезник
ПГСС "Н. Й. Вапцаров" – гр. Брезник
ОУ "Христо Смирненски" – с. Ноевци, община Брезник
СОУ "Васил Левски" с ПП – гр. Ветово, област Русе

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация:
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" – с. Марково, област Пловдив

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
27 февруари 2013 г.

Към 27 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 5 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
СОУ "Васил Левски" – гр. Брезник
ПГСС "Н. Й. Вапцаров" – гр. Брезник
ОУ "Христо Смирненски" – с. Ноевци, община Брезник
СОУ "Васил Левски" с ПП – гр. Ветово, област Русе

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация:
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" – с. Марково, област Пловдив

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
22 февруари 2013 г.

Към 22 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в 3 училища:
ОУ "Отец Паисий" – с. Писарево, област Велико Търново;
ВУИ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Завет, област Разград;
5 ОУ, район Витоша – гр. София.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
21 февруари 2013 г.

Към 21 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в 3 училища:
ОУ "Отец Паисий" – с. Писарево, област Велико Търново;
ВУИ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Завет, област Разград;
5 ОУ, район Витоша – гр. София.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
20 февруари 2013 г.

Към 20 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Отец Паисий" – с. Писарево, област Велико Търново и в ВУИ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Завет, област Разград.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
19 февруари 2013 г.

Към 19 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ВУИ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Завет, област Разград.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
18 февруари 2013 г.

Към 18 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 2 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ВУИ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Завет, област Разград

Поради сигнал за поставена бомба:
ОУ „20 април“- гр. Панагюрище

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
14 февруари 2013 г.

Към 14 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 5 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Куртово Конаре, област Пловдив
НУКК с лицей за изучаване на италиански език и култура – гр. София
СОУ "Христо Ботев" – гр. Кубрат (1-4 клас)

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация:
СОУ "Народни Будители" – гр. Брацигово

Поради оборудване по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа":
ОУ "Христо Ботев" – гр. Исперих

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
13 февруари 2013 г.

Към 13 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Св. Кирил и Методий" – с. Куртово Конаре и в 52 ОУ – гр. София.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
12 февруари 2013 г.

Към 12 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 3 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
Селскостопанска гимназия - гр. Садово
52 ОУ "Цанко Церковски" – гр. София

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация:
НУ "Христо Ботев" - гр. Годеч

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
11 февруари 2013 г.

Към 11 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в СОУ "Св. Климент Охридски" – с. Камен, община Стражица и в Селскостопанска гимназия - гр. Садово.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
8 февруари 2013 г.

Към 8 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в следните 6 училища в страната: СОУ "Св. Климент Охридски" – с. Камен, община Стражица, ОУ "Христо Ботев" – гр. Стамболийски, ОУ "Христо Смирненски" – гр. Стамболийски, СОУ "Отец Паисий" – гр. Стамболийски, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Чешнегирово и Селскостопанска гимназия - гр. Садово.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
7 февруари 2013 г.

Към 7 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в следните 5 училища в страната: СОУ "Св.Кл.Охридски" – с. Камен, ОУ "Христо Ботев" – гр. Стамболийски, ОУ "Христо Смирненски" – гр. Стамболийски и СОУ "Отец Паисий" – гр. Стамболийски, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" – с. Чешнегирово.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
6 февруари 2013 г.

Към 6 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 3 училища в страната. Поради висок процент на заболеваемост (грип): ОУ "Христо Ботев" – гр. Стамболийски, ОУ "Христо Смирненски" – гр. Стамболийски и СОУ "Отец Паисий" – гр. Стамболийски са с преустановен учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
18 януари 2013 г.

Към 18 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в училище ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Марково, oбщина Родопи, oбласт Пловдив поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация. Във всички останали училища в страната протича нормален учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
17 януари 2013 г.

Към 17 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в училище ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Марково, oбщина Родопи, oбласт Пловдив поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация. Във всички останали училища в страната протича нормален учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
16 януари 2013 г.

Към 16.01.2013 г. учебният процес е преустановен в училище ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Марково, oбщина Родопи, oбласт Пловдив поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация. Във всички останали училища в страната протича нормален учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
11 януари 2013 г.

Към 11 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в 5 училища в страната.

Поради влошена пътна обстановка – 3 училища.
ОУ " Христо Ботев", с. Раброво;
СОУ "Христо Ботев", Никопол;
ОУ "Патриарх Евтимий" с. Новачене

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация – 2 училища.
СОУ "Христо Ботев", гр. Раковски;
ОУ "Димчо Дебелянов", с. Говедарци

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
10 януари 2013 г.

Към 10 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в 3 училища в страната. Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация СОУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене, СОУ "Христо Ботев", гр. Раковски и ОУ "Димчо Дебелянов", с. Говедарци, са с преустановен учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
9 януари 2013 г.

Към 9 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в 3 училища в страната. Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация СОУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене, СОУ "Христо Ботев", гр. Раковски и ОУ "Димчо Дебелянов", с. Говедарци, са с преустановен учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
8 януари 2013 г.

Към 8 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в 2 училища в страната. Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация СОУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене, и СОУ "Христо Ботев", Горна Малина, са с преустановен учебен процес.

СПРАВКА ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СТРАНАТА
7 януари 2013 г.

Към 7 януари 2013 г. във всички училища в страната протича нормален учебен процес.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“