ПРОЕКТ НА ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Начало » Последни публикации

13.03.2013

Предлагаме на Вашето внимание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОМН в дирекция "Образователни програми и образователно съдържание" до 11 април 2013 г. (включително) на e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“