МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА АКАД. ВОДЕНИЧАРОВ ПОЖЕЛА УСПЕХ НА СЪБРАНИЕТО НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

19.02.2013

По повод събрание на Борда на директорите на Европейската асоциация за осигуряване на качеството на висшето образование акад. Воденичаров, министър на образованието, младежта и науката, поздрави участниците във форума с думите: „Европейската асоциация разпространява образователна информация, опит и добри практики в областта на осигуряването на качеството във висшето образование сред акредитационните агенции, публичните власти и институциите на висшето образование в Европа. Заедно с ключови европейски организации (например Европейската университетска организация) тя е отдадена на прагматична работа за създаване и утвърждаване на Европейското пространство на висше образование.Ние всички уважаваме разнообразието в европейските образователни системи и в подходите към осигуряването на качество. Поради това аз високо ценя мисията и усилията на Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование“.

Министърът подчерта, че вече 17 години България успешно развива тази дейност. От 2008 г., като член на Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование, Националната агенция за оценяване и акредитация още по-добре прилага Европейските стандарти, в хармония с българските традиции за качествено висше образование.

В заключение министър Воденичаров пожела успех на събранието на Борда на директорите.
Участниците във форума поздрави и г-н Ахим Хопбах, президент на Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование. Той изрази удовлетворение, че Националната агенция за оценяване и акредитация прилага стандартите в хармония с българските традиции и даде това като добра отправна концепция при предстоящите обсъждания на Борда – агенциите за качеството на висшето образование трябва да се съобразяват с културното многообразие.

Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Боян Биолчев, като организатор на срещата, изрази надежда гостите да усетят атмосферата на древна и съвременна София.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“