ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА за последните три години (юли 2009 г. – декември 2012 г.)

Начало » Последни публикации

19.02.2013

Министерството на образованието, младежта и науката изготви кратък отчет на дейността си за последните три години (юли 2009 г. – декември 2012 г.).

Пълният текст на отчета може да бъде изтеглен тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“