МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ОСИГУРИ „БЪРЗА ПИСТА“ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ И ТАЛАНТЛИВИТЕ ГРАЖДАНИ

Начало » Последни публикации

23.01.2018

Четири са основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС. В два от тях - „Бъдещето на Европа и младите“ и „Дигиталната икономика и уменията на бъдещето, “сектор „Образование“ е водещ. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред евродепутати по време на заседание на Комисията на Европейския парламент по култура и образование (CULT).

Българското председателство ще подкрепя стремежа за увеличение на добавената стойност на програма „Еразъм+“ в посока увеличаване на мобилностите или участието в тях, повишаване на възможностите за обмен на добри практики между училища и учители. Това включва мобилност на учители и ментори, както и мерки, свързани с намаляването на социалната изолация на млади хора, борбата с радикализацията и разпространението на знания и общи ценности. „Важно е да осигурим „бърза писта“ за развитие на иновации, технологии и на най-талантливите и предприемчиви европейски граждани”, заяви министър Вълчев.

Друга важна тема по време на Председателството на България на Съвета на ЕС ще бъде разработването на Европейски план за действие за дигитално образование, подчерта министър Красимир Вълчев. „Необходими са действия за оптимизация на процесите на учене чрез дигиталните технологии. Не само за инфраструктура и оборудване, но и за изграждането на човешки капацитет. Важно е учителите да се чувстват сигурни при работата с нови технологии, така че трябва да ги мотивираме чрез допълнителна квалификация”, посочи той и добави, че дигитализацията не бива да създава социални неравенства. От 2 години в България има електронни учебници с допълнително образователно съдържание, като се работи за осигуряване на електронен достъп до книжните учебници. Министър Вълчев обясни, че са стартирани инициативи за изучаване на български език в българските училища в чужбина, както и за изграждане на Център за електронно и дистанционно обучение по български език. Ще бъде регламентирана и възможността училищата зад граница да обучават дистанционно своите ученици. 

Дигиталните умения и грамотност са една от ключовите компетентности за учене през целия живот и трябва да се насърчават през всички дисциплини и учебни програми. През февруари започва работа по актуализиране на съществуващата от 2006 година рамка според новите технологични, екологични, технологични и социални обстоятелства. „Препоръката цели не просто да дефинира ключовите компетентности, но и да предложи най-добрите практики за това как страните членки оптимално да използват тази рамка на национално и регионално ниво чрез формално и неформално образование за всички граждани и възрасти”, заяви министърът.

Българското председателство ще работи и по създаване на Препоръка за представяне на споделените ценности, приобщаващото образование и Европейското измерение на преподаването, която да подкрепи държавите-членки в усилията им за изграждане на сплотени общества и насърчаване на приобщаващото образование, превенция на социалната изолация и радикализация. България инвестира в създаването на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици. Смятаме, че е важно да се проследи обучението на децата, които мигрират с родителите си в други европейски страни, за да гарантираме непрекъснато обучение”, изтъкна още Красимир Вълчев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“