ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ 18 МЛН. ЛВ. ЗА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

16.02.2018

„През 2018 г. ще бъдат инвестирани 18 милиона лева в засилване на връзката между образованието и нуждите на пазара на труда. Финансирането на две нови процедури, които ще помагат на учениците да се реализират професионално, ще е по Оперативна Програма “Наука и образование за интелигентен растеж“.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на Международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд, която е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.  

Първият от проектите „Въвеждане на дуална система на обучение“ е  на стойност 15 млн. лв. и е насочен към намаляване на младежката безработица. Той ще дава възможност на работодателите да откриват и наемат подходящи кадри. Вторият проект на стойност 3 млн. лв. е за изграждане на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.
 „В бъдеще ще трябва да придобиваме нови знания и умения през целия си живот, а изречения като „завърших окончателно образованието си“ трябва да останат в миналото. Светът се движи с бързи темпове и трябва да сме адаптивни към новостите“, посочи още заместник-министърът. Тя допълни, че по време на председателството страните членки ще се стремят да постигнат съгласие относно необходимостта от инициативи, които да насърчават придобиването на „новите умения на бъдещето“ – креативността, предприемачеството, творческото мислене, дигиталните компетентности, социалните умения.
Европейската конференция „Инвестиции в хората – пътят напред“ се проведе  на 15 и 16 февруари в София Тех Парк. Форумът е ключов в процеса на консултации за стратегическите и програмните аспекти на финансирането в областта на човешкия капитал.

Проведоха се различни работни групи и дискусионни панели, в които участниците обмениха идеи и добри практики. По време на обсъжданията те търсиха иновативни начини за оптимизиране на образованието, за работа и за връзката между обучението и практиката и др.

В заключителната част от събитието бяха обобщени препоръки за бъдещите инвестиции в човешкия капитал в съответствие с принципите на Европейските социални права.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“