МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ ИЗЛЕЗЕ С ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

28.03.2018

С шест препоръки до Европейската комисия, свързани с привличането на новоназначените учители в образователната система и оставането им в нея, завърши международната конференция „Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование – привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието". Форумът, организиран от Синдиката на българските учители, Министерство на образованието и науката и Европейския синдикален комитет по образование, е от календара на Българското председателство на ЕС.

Укрепване на местно, национално и европейско ниво на работните и финансовите условия за учителите е първата препоръка. Според участниците във форума е необходимо и подсигуряване на първоначално обучение за новопостъпващите учители, което трябва да включва демократични ценности, дигитализация и работа в мултикултурна среда. Предприемане на стъпки за постигане на високо качество на образованието и на нивото на учителите чрез подходящи допълнителни обучения, квалификации и наставничество е следващата препоръка. Предлага се също подобряване и осигуряване на непрекъснат процес на допълнителни обучения и квалификации чрез участие в международни програми и окуражаване на учителите да кандидатстват за такива.  Форумът препоръчва осигуряване на непрестанен процес на допълнителна квалификация чрез съответните програми, поддържане и финансиране от страна на работодателя. Последното предложение е свързано с необходимостта от осигуряване на висококачествена подкрепа за учителите от страна на работодатели, синдикати и всички заинтересовани страни.

След дискусиите и обмяната на добри практики по време на форум, бе констатирано че, качественото обучение е предпоставка и източник на икономически растеж. Посочено бе, че статутът на учителската професия трябва да е висок, за да има съответното и високо ниво на образование в Европа и в европейското образователно пространство. Отчетено бе, че е наложително в учителската професия да бъдат привлечени най-добрите студенти. Новопостъпващите учители имат необходимост от непрекъсната подкрепа, както за професионалното им развитие, така и за съхраняването им в рамките на системата, е другата констатация след дискусиите. Всеобщо бе мнението, че учителската професия е натоварена с огромни очаквания от страна на училищата, родителите и пазара на труда.

Качественото образование зависи от хората, които го осъществяват, посочи при закриването на форума заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. По думите има ако има глобална професия, това е учителската.

Доброто сътрудничество между синдикати, Министерство на образованието и науката и работодателски организации в системата на образованието бе акцент в заключителното слово на председателя на Съюза на учителите в България Янка Такева. В България имаме много добър диалог с Министерството на образованието и науката, заяви Такева преди предстоящото подписване на Колективен трудов договор.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“