МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ ИЗЛЕЗЕ С ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

28.03.2018

С шест препоръки до Европейската комисия, свързани с привличането на новоназначените учители в образователната система и оставането им в нея, завърши международната конференция „Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование – привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието". Форумът, организиран от Синдиката на българските учители, Министерство на образованието и науката и Европейския синдикален комитет по образование, е от календара на Българското председателство на ЕС.

Укрепване на местно, национално и европейско ниво на работните и финансовите условия за учителите е първата препоръка. Според участниците във форума е необходимо и подсигуряване на първоначално обучение за новопостъпващите учители, което трябва да включва демократични ценности, дигитализация и работа в мултикултурна среда. Предприемане на стъпки за постигане на високо качество на образованието и на нивото на учителите чрез подходящи допълнителни обучения, квалификации и наставничество е следващата препоръка. Предлага се също подобряване и осигуряване на непрекъснат процес на допълнителни обучения и квалификации чрез участие в международни програми и окуражаване на учителите да кандидатстват за такива.  Форумът препоръчва осигуряване на непрестанен процес на допълнителна квалификация чрез съответните програми, поддържане и финансиране от страна на работодателя. Последното предложение е свързано с необходимостта от осигуряване на висококачествена подкрепа за учителите от страна на работодатели, синдикати и всички заинтересовани страни.

След дискусиите и обмяната на добри практики по време на форум, бе констатирано че, качественото обучение е предпоставка и източник на икономически растеж. Посочено бе, че статутът на учителската професия трябва да е висок, за да има съответното и високо ниво на образование в Европа и в европейското образователно пространство. Отчетено бе, че е наложително в учителската професия да бъдат привлечени най-добрите студенти. Новопостъпващите учители имат необходимост от непрекъсната подкрепа, както за професионалното им развитие, така и за съхраняването им в рамките на системата, е другата констатация след дискусиите. Всеобщо бе мнението, че учителската професия е натоварена с огромни очаквания от страна на училищата, родителите и пазара на труда.

Качественото образование зависи от хората, които го осъществяват, посочи при закриването на форума заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. По думите има ако има глобална професия, това е учителската.

Доброто сътрудничество между синдикати, Министерство на образованието и науката и работодателски организации в системата на образованието бе акцент в заключителното слово на председателя на Съюза на учителите в България Янка Такева. В България имаме много добър диалог с Министерството на образованието и науката, заяви Такева преди предстоящото подписване на Колективен трудов договор.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“