МОН ПОКАНИ УЧЕНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДА НАПРАВЯТ ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ

Начало » Последни публикации

31.07.2018

Министерството на образованието и науката покани специалисти от Българската академия на науките, преподаватели във висшите училища, експерти от регионалните управления на образованието и учители в училищата да се запознаят със съдържанието на одобрените учебници и учебни комплекти. Участието им в този процес е доброволно, само при изразено съгласие от тяхна страна. Целта не е да се вменят допълнителни дейности, а да се даде възможност за корекции при установени технически или фактически грешки. По този начин при следващото отпечатване те ще бъдат отстранени. Сроковете, посочени в писмото-покана за изпращане на бележки, са съобразени с преиздаването на одобрените учебници и учебни комплекти. Продължителността на ползване на учебниците за I клас е една учебна година, а за учебниците за II клас до VII клас са три години.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“