ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 1,5 МЛН. ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

16.08.2017

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери от бюджета на МОН по бюджетите на общини в размер на 1 561 475 лв.

Средствата се осигуряват за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Разпределени са на база на постигнатото от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика, като условията и редът за това са определени със заповед на министъра на образованието и науката. Целта е да се даде възможност на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити училища да провеждат политики за повишаване на качеството на образованието.

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“