ОДОБРЕН Е МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МОН И ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Начало » Последни публикации

10.10.2018

Правителството одобри Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария.

С цел насърчаване на партньорството между България и Швейцария за подкрепа на млади учени бе изготвен Меморандум за разбирателство относно програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки.

В Меморандума е предвидено тази програма да се подпомага от Министерството на образованието и науката (МОН) от българска страна и от Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария, и да се изпълнява от Центъра за академични изследвания (ЦАИ) в София.

Съгласно Меморандума институционалната подкрепа от швейцарската страна ще бъде в размер на 500 000 швейцарски франка, а финансирането от страна на МОН ще бъде в размер на 598 483 лв. за петгодишен период (първоначално от 2019 до 2023 г.) и е предвидено за 5 бр. 9- месечни стипендии за български учени и 2 бр. 3-месечни стипендии за представители на академичната диаспора на година. Бюджетът за съответната година ще бъде залаган в една от бюджетните програми на МОН. От швейцарска страна финансирането се гласува еднократно за период от 5 години.

ЦАИ е избран за администриране на програмата, тъй като тази неправителствена организация е единствената в страната, която има утвърден, международно признат капацитет и дългогодишна успешна практика в управлението на стипендиантски програми за млади учени от България и чужбина.

Предложеният Меморандум напълно съответства на основни приоритети в Стратегията за развитие на научните изследвания на Република България и по-конкретно - в нея има специално заложени мерки за повишаване на квалификацията и кариерно развитие на млади учени чрез предоставяне на индивидуални стипендии.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“