СЪОБЩЕНИЕ ДО МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА

Начало » Последни публикации

09.11.2012

В изпълнение на Закона за младежта Министерството на образованието, младежта и науката информира младежките организации, които желаят да кандидатстват за вписване в Списъка на национално представителните младежки организации в страната, че могат да подават документи в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката (София 1000, бул."Княз Дондуков" 2А).

Необходимите документи са:

  1. Формуляр-заявление за вписване в списъка на национално представителните младежки организации 
  2. Формуляр за описание на дейността на организацията на територията на страната 
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“