СЪОБЩЕНИЕ ДО МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА

Начало » Последни публикации

09.11.2012

В изпълнение на Закона за младежта Министерството на образованието, младежта и науката информира младежките организации, които желаят да кандидатстват за вписване в Списъка на национално представителните младежки организации в страната, че могат да подават документи в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката (София 1000, бул."Княз Дондуков" 2А).

Необходимите документи са:

  1. Формуляр-заявление за вписване в списъка на национално представителните младежки организации 
  2. Формуляр за описание на дейността на организацията на територията на страната 
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“