МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: С ДВА НОВИ ПРОЕКТА ЩЕ ПОДПОМОГНЕМ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

Начало » Последни публикации

12.02.2019

Променихме начина на финансиране, за да привлечем млади учители в училищата в отдалечените селища от областните центрове, в които се работи с деца от уязвими групи и има риск да отпаднат от образователната система. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на работна среща с директори на детски градини и училища и представители на местната власт в община Елена.

Министърът съобщи, че предстои да започнат два проекта с европейско финансиране, чрез които ще се осигури допълнително обучение по български език за деца, чийто майчин език не е български, и за ученици с установени пропуски по различни учебни предмети. Проектът за детските градини е на стойност 82,5 милиона лева, а проектът „Подкрепа за успех“, който е за училищата, е с бюджет 130 млн. лева.

Според министър Вълчев е изключително важно децата да посещават детска градина, за да се справят по-лесно в началното училище. Той отбеляза значимостта на ежедневните усилия на всеки учител и във всяка класна стая за провокиране на интереса на учениците към обучението и по-дългото им оставане в образователната система. В Елена директорите запознаха министъра с добри практики за работа с родителите и отчетоха положителна тенденция в отношението на тези, които са работили в чужбина, към образованието на децата им. Като друга добра практика, подкрепена и от министър Вълчев, беше посочено използването на електронни дневници.

Министърът на образованието посети и Обединено училище „Отец Паисий“ в село Майско, където като образователен медиатор е назначена тяхна бивша ученичка. Учителите отчетоха, че заниманията по интереси допринасят за повишаването на интереса и желанието на учениците да продължат обучението си в училище.

В ОУ „Отец Паисий“ има кабинет по готварство, където учениците усвояват професия, и физкултурен салон, където спортуват и участват в групи по модерни и традиционни танци. В училището се обучават 156 деца, но има недостиг на класни стаи за бъдещите първокласници, които към момента са 16.

Министър Вълчев посети час по физическо възпитание и провери задачите по математика на седмокласниците. Впечатли го желанието на някои от първокласниците да станат учители.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“