МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ОБРАЗОВАНИЕТО ОКАЗВА НАЙ-ВАЖНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНОТО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА

Начало » Последни публикации

26.02.2019

Снимка: Министър Вълчев на среща по въпросите на образованието

 

Най-важно влияние върху дългосрочното социално-икономическо развитие на страната оказва образованието. В този сектор в най-голяма степен се обвързват европейски с национални и регионални политики и затова най-важни партньори са ни общините. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Благоевград по време на дискусия с граждани, сред които присъстваха представители на училищната и университетската общности в региона.

Министър Вълчев определи като основно предизвикателството включването на всички деца в образователната система и задържането им в нея, за което е необходимо също сътрудничество на местно ниво между представители на различни институции.

Образованието е отговорът на почти всички проблеми и предизвикателства пред нас, заяви министърът. Според него Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ясно доказва, че когато институциите работят съвместно, това дава положителен ефект.

По време на дискусията бе посочено още, че професионалното образование дава реални предпоставки и възможности за задържане на хората в регионите и намаляване както на външната, така и на вътрешната миграция. А дуалната форма на обучение дава нови шансове за развитието на професионалното образование.

Министър Вълчев припомни, че образованието е ясно посочено като ангажимент в програмата за управление и в тази насока са политиките за последователно и дългосрочно нарастване на учителските възнагражденията.

Той отбеляза обаче, че основната модернизация на образователната система не се гради единствено на новите технологии, които са само средство, а на реализирането на компетентностния подход чрез нови методи на преподаване. В това отношение водеща е ролята на креативния учител, който има свободата и съзнанието да провокира интереса, критичното мислене у децата, а не просто да се преподаде определен учебен материал, заяви министърът. Затова и МОН се стреми да осигурява подкрепа за учителите, включително чрез намаляване на административната тежест.

Преди дискусията в Благоевград министърът на образованието и науката посети основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в град Бобошево, където МОН финансира обновяването на училищната спортна инфраструктура. Учебното заведение е защитено и в него се обучават 66 деца. Училището е постигнало стопроцентов обхват както по отношение на механизма, така и на целодневната организация на учебния процес.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“