МОН СТАРТИРА КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ЧАС В МУЗЕЙ

Начало » Последни публикации

13.03.2019

Министерството на образованието и науката (МОН) стартира конкурс за най-добър учебен час в музей. В него може да се включат всички учители в страната, които през тази учебна година са използвали музеите като образователна среда. До средата на юли те трябва да представят портфолио с материали от уроците – снимки, дискове с видеа, рисунки или други индивидуални работи на децата. Участниците ще бъдат оценявани от комисия в МОН, като се предвижда класираните на призовите места да бъдат предложени за наградата на Министерството „Константин Величков“ за заслуги в образованието.

И през тази година училищата в страната ще могат да организират изнесени часове в музеи и галерии по модул на националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Предвидени са 500 000 лв., като с тях ще се осигурят занимания за 7000 български ученици. В момента Министерството на образованието и науката и Министерството на културата работят по споразумение за включване на сценичните изкуства като възможност за изнесено обучение.

Музеите в страната може да кандидатстват и за новоучредената награда „Училището в музея, музеят в училището“ на Комисията по образованието и науката в Народното събрание. Целта на наградата, която ще се връчва всяка година, е да се насърчи практиката културните институции да се превръщат в живи класни стаи, изследователски лаборатории и дискусионни клубове. Номинациите може да се подават в периода от 1 януари до 30 април на съответната година освен от самите културни институции, от училища и от отделни учители. Идеята за новата награда възникна на кръгла маса в Народното събрание през 2016 г., когато народните представители, МОН, представители на музеи, галерии и училища се обединиха около необходимостта от сътрудничество за повишаване на нивото на образование и култура у младите. Учредяването й е по инициатива на председателя на Комисията по образованието и науката в Народното събрание Милена Дамянова.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“