4 МЛН. ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКА ЗА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Начало » Последни публикации

10.10.2012

На 27 август 2012 г., съгласно Рамковото споразумение за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШИП), представители на Националното координационно звено (НКЗ) в Министерския съвет и Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) участваха като наблюдатели в заседанието на Експертния съвет (Expert panel) по Тематичен фонд (ТФ) “ Изследвания”. По време на заседанието, бяха представени оценките на 47 предложения за реализиране на съвместни научни проекти от български и швейцарски научни екипи.

Членовете на Експертния съвет, включващи изявени учени, представители на български и швейцарски научни институции и Швейцарската национална научна фондация (ШННФ), извършиха класирането на всички проектни предложения. Членовете на експертния съвет се обединиха около мнението, че голям брой от постъпилите проектни предложения са с много високо научно качество.

Одобрени за изпълнение са тринадесет български научни проекта. Те ще получат финансиране в размер на 4 235 400 швейцарски франка (88,25% от швейцарски принос, 11,75% от български принос).

Проектите ще дадат възможност на учените от България, съвместно с учени от Швейцария, да изпълняват, под формата на консорциуми, научни дейности, насочени към конкретни проблеми в четири тематични области - екология (горска екология/аграрна екология и управление на отпадъците), социални науки (социални неравенства и регионални различия), медицина (разработване на лекарства). Изследванията ще се провеждат в участващите изследователски центрове от двете страни.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“