РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕНИК-НАРИК ЦЕНТРОВЕ И МИНИСТЕРСТВАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ ОТКРИ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЯ ЕВТИМОВА

Начало » Последни публикации

05.10.2012

На 4 октомври 2012 г., заместник-министър Петя Евтимова даде старт на двудневна регионална среща на националните ЕНИК-НАРИК центрове и министерствата на образованието от балканските страни в град Кюстендил.

Събитието се провежда в рамките на проекта на НАЦИД "Признаването в Балканския регион: усъвършенстване на пространството на сътрудничество и доверие”. Срещата ще предостави възможност и ще допринесе за подобряване на сътрудничеството и прозрачността на признаването на Балканите. Ще бъде обменена информация за квалификационните системи, работните методи и процедури по признаване на участващите партньори от мрежата, качеството на висшето образование, развитието на националните квалификационни рамки и съотнасянето им с Европейската квалификационна рамка, ще бъдат обсъдени съществуващите предизвикателства, проблеми и пречки в процеса на признаване на участващите партньори от мрежата и подходите за преодоляването им, инструментите по академично признаване като ръководството на Европейското пространство по академично признаване, както и други теми от взаимен интерес.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“