ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ В ИКТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА”

Начало » Последни публикации

19.09.2012

На 19 септември 2012 година в Бетахаус - София, заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова участва в Кръгла маса, посветена на ролята на жените в информационните и комуникационни технологии, организирана от Българският център на жените в технологиите (BCWT).

Заместник-министър Дамянова бе избрана да се включи активно в дебата за ролята на жените в технологиите, като доказателство за реализацията на жената като експерт и политик в съвременното българско общество. Тя сподели, че могат да се посочат доста примери за жени народни представители, министри и заместник-министри в правителството и на ръководни постове, което означава, че в нашето общество може да се говори за равнопоставеност на половете. Точно в тази посока са и реформите, които предприема Министерството на образованието, младежта и науката. Тя посочи примери от изследвания, които доказват, че предразсъдъците и нагласите, с които децата идват в училище, оказват влияние на тяхното професионално ориентиране. Например около 50 % от тинейджърите на възраст между 14-18 години подкрепят патриархалния модел на поведение. Резултатите от изследванията на PISA, проведени през последните няколко години и у нас, пък показват, че средният успех при момичетата по математика и природни науки е с няколко пункта по-висок от този на момчетата, което е точно обратното в другите европейски държави.

„Може би точно тези нагласи и предразсъдъци в нашето общество трябва да променим, да обърнем стереотипа. Тук вече е ролята на училището, новата мисия на училището, новите моменти в образованието”, каза г-жа Дамянова. „Новост е например въвеждането на „предприемачество” сред най-малките, още в началната степен на образование. В няколко пилотни училища резултатите бяха много впечатляващи, затова тази година достигаме до 80 %. Целта на предприемачеството е чрез различните образователни и практически дейности да формираме у детето умения само да програмира и управлява живота си, да формираме лидерски умения и компетентности, които да му служат на по-късен етап, но най-вече да го научим да работи в екип, което е изключително важно. В тази посока са и новите моменти като оценяването по проекти, ученическите и студентски практики в реална работна среда, кариерните центрове за професионално ориентиране. Защото практиката показва, че не са малко момичетата, които избират да учат технически специалности, но са малко тези, които успяват да се реализират в сферата на високотехнологичните дисциплини. Това е проблемът, който трябва да се реши и с общи усилия аз се надявам това да стане”, каза в заключение заместник-министър Дамянова и призова ръководството на Българския център на жените в технологиите в бъдеще да представи пред учениците успели и утвърдени в науката и бизнеса жени, които да ги мотивират да изберат и да се запишат в специалности, свързани с технологиите и инженерните науки.

Кръглата маса „Ролята на жените в ИКТ за конкурентоспособността на България и Европа” бе открита от председателя на Българския център на жените в технологиите и директор на Развиващи се пазари на „Хюлет Пакард” г-жа Саша Безуханова, която сподели: „Основната цел на Българския център на жените в технологиите е чрез съвместна работа с различни организации - правителство, академични среди, бизнес и неправителствени организации, чрез менторство и европейски програми, да насърчим жените да намират своята перспектива за личностно развитие в сферата на технологиите, да стимулираме предприемачеството в най-ранна възраст и да подкрепим момичетата да изберат инженерни професии, с което от своя страна да подкрепим ИТ индустрията в България.”

С приветствие към организаторите и участниците се обърна г-жа Ева Фабри, председател на Европейски център на жените в технологиите. „Със създаването на Български център на жените в технологиите България се превръща в 18. национална точка за контакт, която да отговори на идеите все повече жени да избират инженерните професии. Създават се условия, създава се среда българските жени да бъдат стимулирани да работят в областта на технологиите, чрез което да се повиши конкурентоспособността и да подкрепят икономиката на България”, каза тя.

В Кръглата маса взеха участие още проф. Севдалина Димитрова – зам.-председател на БАН, г-жа Нина Благоева – управляващ директор NDB, доц. Румяна Стоилова, директор на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, г-ца Полина Неделчева– студентка в ТУ - София и млад предприемач и журналистът Иван Бедров като модератор.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“