ОТНОВО ПЪРВИ ЗВЪНЕЦ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

Начало » Последни публикации

18.09.2012

В своята политика по отношение на българските училища в чужбина Министерството на образованието, младежта и науката винаги е отчитало тяхната роля за съхраняването на българския език, култура и самобитност на българските общности в чужбина.

Осигурявайки конституционното право на гражданите на Република България, където и да се намират да изучават българския език, Министерството на образованието, младежта и науката подпомага финансово провеждането на обучение по български език и литература, по история на България и по география на България за учениците от I до XII клас и по български език за децата от предучилищната възраст.

През учебната 2012/2013 година вратите на 104 училища, вписани в Списъка на българските неделни училища в чужбина, се отвориха за всички онези млади хора извън пределите на България, които желаят да съхранят родовите си корени.

Над 400 учители за поредна учебна година ще започнат от Аз, Буки да посяват любов към българската реч и книга, гордост към славната история и към красотата на България, ще изграждат и поддържат националното самосъзнание в повече от 6 109 деца и ученици в 24 държави от пет континенти:

  • Австралия и Океания (Австралия и Нова Зеландия) – 2 училища;
  • Азия (Израел, Китай) – 2 училища;
  • Африка (Мароко, Южна Африка) – 2 училища;
  • Северна Америка (Канада, САЩ) – 26 училища;
  • Европа – (Испания, Кипър, Великобритания, Украйна, Гърция, Франция, Германия, Русия, Австрия, Белгия, Ирландия, Нидерландия, Полша, Португалия, Унгария, Швейцария) – 72 училища;


Чрез приетото от Министерския съвет Постановление № 334/08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина за първи път те се институционализират чрез вписването им в Списък на българските неделни училища в чужбина, определят се статутът им и нов начин на финансиране.

Финансовото подпомагане от Министерството на образованието, младежта и науката на 104-те училища е в размер на 4 027 339 лв.

Освен чрез ПМС № 334/08.12.2011 г. Министерството на образованието, младежта и науката финансово подпомага изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница, както и провеждането на дейности, които да съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура чрез Националната програма „Роден език и култура зад граница”.

Чрез този модел на финансиране през учебната 2012/2013 година на 7 125 деца и ученици от 19 държави се дава възможност предоставените средства да се използват за осъществяване на образователно-възпитателни дейности, насочени към изучаване на родния език и култура, както и за подготовка на кандидат-студенти за обучение във висши училища в България.

На конкурсно-проектен принцип по тази програма са одобрени средства в размер на 991 500 лв. за 60 проекта на бенефициенти от чужбина (организации на българи, дипломатически и консулски представителства на Република България, български църкви и манастири, училища в системата на светското образование и български държавни училища):

  • Азия (Кувейт) – 1;
  • Северна Америка (САЩ) – 5;
  • Южна Америка (Аржентина, Бразилия) – 2;
  • Европа – (Испания, Италия, Великобритания, Украйна, Гърция, Германия, Австрия, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Ирландия, Чехия, Молдова, Македония) – 52.

През 2012 – 2013 година са осигурени общо 5 018 839 лева за обучението на 13 234 деца и ученици извън границите на България.

Чрез програмата „Роден език и култура зад граница” и чрез Постановление на Министерския съвет № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина Министерството на образованието, младежта и науката ще продължи да подкрепя родолюбивите усилия на българските общности, които съдействат за поддържане на българския дух, за утвърждаване позициите на българската духовност и ценностите на българската образователна система.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“