МОН ОБЯВИ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ОТ ЧУЖБИНА И ГРАЖДАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Начало » Последни публикации

10.09.2020


Министерството на образованието и науката обяви първо класиране на кандидат-студентите с български произход, живеещи извън България, и граждани на Република Северна Македония, които са приети за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование в български висши училища.

До три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите трябва да потвърдят желанието си за обучение или да се откажат от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на МОН. В случай че в този срок не е избрана една от двете възможности, мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Първо класиране на кандидат-студентите с български произход

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“