ГОДИШНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 г.

Начало » Последни публикации

04.06.2012

На 4 юни 2012 г. в гр. Перник г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, изнесе приветствено слово на откриването на Годишната информационна кампания на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. (ОПРЧР).

На централната алея в града, фотоизложба представи личните истории на двадесет души, участвали в проекти по ОПРЧР. Представените фотографии разказват човешките истории на съвсем малка част от над 650-те хиляди българи, възползвали се от възможностите на ОПРЧР и представят резултатите от успешни проекти, реализирани в рамките на 141 схеми, финансирани със средства от Оперативната програма.

Цел на ОПРЧР е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование, учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Приветствени слова изнесоха още: Ирена Соколова - народен представител, Иво Петров - областен управител на област Перник, Николай Николов - заместник-изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и бенефициент по програмата, Екатерина Цветанова - работодател по схема за безвъзмездна финансова помощ "Развитие", община Трън.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“