ГОДИШНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 г.

Начало » Последни публикации

04.06.2012

На 4 юни 2012 г. в гр. Перник г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, изнесе приветствено слово на откриването на Годишната информационна кампания на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. (ОПРЧР).

На централната алея в града, фотоизложба представи личните истории на двадесет души, участвали в проекти по ОПРЧР. Представените фотографии разказват човешките истории на съвсем малка част от над 650-те хиляди българи, възползвали се от възможностите на ОПРЧР и представят резултатите от успешни проекти, реализирани в рамките на 141 схеми, финансирани със средства от Оперативната програма.

Цел на ОПРЧР е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование, учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Приветствени слова изнесоха още: Ирена Соколова - народен представител, Иво Петров - областен управител на област Перник, Николай Николов - заместник-изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и бенефициент по програмата, Екатерина Цветанова - работодател по схема за безвъзмездна финансова помощ "Развитие", община Трън.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“