НА 26 И 27 АПРИЛ 2012 Г. СОФИЯ ЩЕ Е ДОМАКИН НА 35. РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪВЕТ (ERC)

Начало » Последни публикации

12.04.2012

а 26 и 27 април 2012 г. София ще е домакин на 35. редовно заседание на Научния съвет на Европейския научноизследователски съвет (ERC), висш ръководен орган на специфичната програма „Идеи” на Седма рамкова програма. Заседанието се провежда в България по покана на Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката. Министър Игнатов се очаква също така да даде официална вечеря на 26 април, където ще потвърди ангажимента на България към научните изследвания, основен инструмент за изграждане икономика на знанието.

Европейският научноизследователски съвет е първият паневропейски орган за финансиране на авангардни научни изследвания. ERC оказва подкрепа на най-добрите изследователи, провеждащи изследвания на „границата на познанието” във всички научни области. Той цели да осигури условия за работа и развитие на най-добрите умове чрез предоставянето на финансова подкрепа за високорискови, но новаторски и авангардни научни идеи. Основен критерий при подбора на проектите е научната изключителност.

Научният съвет се състои от 22-ма независими европейски експерти от всички научни области. Съветът разполага с автономия при вземането на решенията си за финансиране на проектите, като по този начин гарантира за тяхното качество и потенциал за постигане на значими научни резултати. Безвъзмездната финансова подкрепа е насочена към изследователи от всички възрасти и от всички страни, провеждащи изследвания, в която и да е научна област.

През тази година Европейският научноизследователски съвет чества своята петгодишнина. По повод на юбилея, проф. Хелга Новотни, председател на Съвета, подчерта, че Европа трябва да се увери, че се оказва необходимата подкрепа на талантите, с които разполага или които е способна да привлече, още повече в период на криза.

За да гарантира осигуряване на равен достъп до информация и прозрачни условия за участие в схемите за всички, както и за да повиши участието в конкурсите си, Съветът организира многобройни информационни събития в различни държави-членки.

На 27 април 2012 г. от 14 ч. в зала „София” на Гранд хотел „София” ще се проведе Информационно събитие, на което представители от ERC ще представят възможностите за участие в конкурсите по програма „Идеи”, а наши учени ще споделят добрите национални практики. Целта на събитието е да насърчи както талантливите млади учени, така и изявените български изследователи към по-активно участие в конкурсите на програмата. Работният език на събитието ще бъде английски език.

Участието в информационното събитие е безплатно, но поради ограничения капацитет на залата, всички желаещи да участват, следва да се регистрират в срок до 21 април 17:30 часа на e-mail: [email protected] или [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“