КОНКУРС за набиране на участници в програмата "СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МОМН"

Начало » Последни публикации

04.04.2012

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН”

Целта на програмата е да се даде възможност на студентите да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката и да обвържат придобитите теоретични знания с практически опит и умения.

Повече информация 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“