ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ: Настоящата година е ключова по отношение на реформата в професионалното и висшето образование

Начало » Последни публикации

09.05.2014

 „Изключително ми е приятно да бъда с вас, защото винаги е интересно да чуеш различна гледна точка. Идеята е да проведем една свободна дискусия, но преди това да ви кажа „Честит празник!“ С тези думи се обърна към ученици от XII клас във Френската езикова гимназия ,,Антоан дьо Сент-Екзюпери“ – Пловдив, заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев, като гост на училищен празник под наслов „Да се срещнем в Деня на Европа“.

„За вас настоящият момент е ключов и много важен предвид предстоящите държавни зрелостни изпити и приемните изпити във висшите училища. Изборът, който ще направите, до голяма степен ще предопредели професионалния, а за някои от вас, както се случи с мен, и личния ви път за години напред“, каза заместник-министър Кръстев и добави: „В момента Министерството на образованието и науката поставя рамката за развитие на образователните политики в следващите години. Много ще се радвам да чуя вашата гледна точка“.

На въпрос дали трябва да се ограничи процесът младите хора да търсят образование и професионалната реализация в чужбина заместник-министър Кръстев отговори, че ролята на държавните институции и образованието е да оказват подкрепа, а не да налагат ограничения пред развитието на младите хора. Той добави, че Министерството на образованието и науката има специални политики за насърчаване на мобилността. И се спря на възможностите, които предоставя програма „Еразъм за всички“ през  новия програмен период 2014 – 2020 година, с която се насърчава мобилността на ученици, студенти, младежи и преподаватели.  Той отбеляза също, че платформата  е-twinning дава възможност за съвместни проекти с училища от други държави.  „Надяваме се още тази година между 50 и 80 на сто от училищата в България да имат свободен Wi-Fi достъп“ – поясни г-н Кръстев.

Заместник-министър Кръстев подчерта, че настоящата година е ключова по отношение на реформата в професионалното и висшето образование. Целта е по-добра реализация на пазара на труда,  възможност за упражняване на професия, която да гарантира работно място.

Заместник-министър Кръстев насочи учениците към възможностите, които предоставя рейтинговата система за висшите училища в България. „Всеки от вас може да се запознае с рейтинговата система на професионалните направления и специалности. Дипломата сама по себе си нищо не предопределя, защото е много важно какви знания и умения придобива човек в своето образование“, каза той.

Заместник-министър Кръстев отговори на редица въпроси, свързани с възнагражденията на учителите, с препоръчителния брой на учениците в паралелка, за подмяната на компютърната техника, за обновяване на материалната база в училищата, за текстовете на учебниците, за оценъчната скала на ДЗИ, за по-ефективното партньорство между педагогическия състав, учениците и родителите. Той благодари за откровеността на своите събеседници и им пожела успех на държавните зрелостни изпити.

 Гости на училищния празник във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ – Пловдив бяха и  представители на държавни, общински, културни институции, неправителствени организации и др.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“