НА 28 МАЙ 2014 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЪРЖАВНИЯТ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЖЕЛАНИЕ И НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ ПО „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ ЗА VII КЛАС

Начало » Последни публикации

27.05.2014

Утре, 28 май 2014 г., в 7,15 ч., в Пресцентъра на Министерството на образованието и науката, ще бъде изтеглен  изпитният вариант за държавния зрелостен изпит по желание по следните учебни предмети:

  • Немски език;
  • Физика и астрономия;
  • Биология и здравно образование;
  • География и икономика;
  • Философски цикъл.

Изтегленият номер на варианта ще важи за изпита по 5-те предмета. Изпитът започва в 8.00 часа и продължава 4 астрономически часа.

По-късно, в 10,00 часа, ще започне националното външно оценяване по учебните предмети от културно-образователна област (КОО) „Природни науки и екология“ на учениците в VII клас. Изпитването е с продължителност 90 минути.

Днес, 27 май 2014 г., в 7,15 часа в МОН бе изтеглен Вариант I за  държавния зрелостен изпит по желание по математика, английски език, италиански език и история и цивилизация.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“