ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ ОТКРИ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 – 2020“

Начало » Последни публикации

29.05.2014

„Най-важното за нас е Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020“ да отговаря на реалните потребности на хората“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев по време на откриването на информационна среща в Представителството на ЕК в България. „Програмата не е самоцел. Тя е финансов инструмент, който ще подкрепя ефективно ключови реформи и ключови политики, както в областта на общото образование, на висшето образование, така и в сферата на науката и научните изследвания,“ подчерта той и съобщи, че Министерството на образованието и науката (МОН), изпълняващо функциите на Междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси“, за програмния период 2007-2013 г., само за последната година е успяло да увеличи дела на усвоените средства близо 110 процента. „Благодарение на активната работа на хората, ангажирани в този процес, също и на администрацията на МОН, ние успяхме за по-малко от една година да инвестираме в образователната сфера над 270 млн. лв. Само за сравнение бюджетът на МОН за 2014 г. е 435 млн. лв.“, каза заместник-министър Кръстев. Той добави: „Първата Оперативна програма, която Министерския съвет одобри от пакета програми е ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“. Сериозна част от пътя вече е извървян. Предстоят преговорите с ЕК. Надявам се, че всички структури както в образованието, така и представителите на гражданското общество, реално ще продължат да участват в този процес със съвети, бележки, със становища, така че МОН да изразява в преговорите с Комисията едно национално консенсусно становище по отношение на инвестициите в образование и научни изследвания.“

Заместник-министър Кръстев изрази готовността на екипа за стартиране на редица пилотни инициативи, които ще се реализират със средства от Европейския съюз по новата Оперативна програма. „Нашата готовност е наистина преди края на годината, ако получим съгласието на Европейската комисия, да започнем предварително ефективно изпълнение на програмата.“ – каза той.

Новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ бе представена от Стоян Цонев, заместник-главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (СФМОП) на МОН.

В информационната среща с презентации участваха Елза Григорова, управител на Областен информационен център – София и Мария Чавдарова, експерт в Главна дирекция СФМОП на МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“