ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАСКА ТЕНЕВА И ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТВАХА В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ ПО НАУКА ВЪВ ВАРНА

Начало » Последни публикации

30.11.2013

Заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева и директорът на дирекция "Висше образование" в МОН Мария Фъртунова представиха пред членовете на Съвета за наука и висше образование към Областната администрация във Варна проекта на Стратегия за висшето образование. В заседанието, което беше водено от заместник-областния управител Димитър Чутурков, участваха ректорите на висшите училища в града, директори на научни институти и представители на студентските съвети. Той благодари на екипа на Министерството на образованието и науката за срещата. "Смятам, че на Варна й отива като университетски град проектът за стратегия да бъде представен и тук", каза Чутурков.

"Най-напред стартирахме с обсъждане в Съвета на ректорите, след това със студентите. Ангажиментът на академичната общност е дискусията да продължи, защото става дума не само за това как българската държава вижда развитието на висшето образование до 2020 г., а за това как академичната общност би искала да види перспективите за развитие. Безспорно трябва да се уточнят функциите и ангажиментите на държавата от една страна, и  от друга - на автономните висши училища, които подготвят кадрите за пазара на труда", каза преди заседанието заместник-министър Тенева пред журналисти.

В отговор на въпрос тя обясни, че първите стъпки към превръщането на качеството на образование в първостепенен фактор, както е записано в проекта за стратегия, вече са направени и в бюджета за следващата година. То ще се отчита при отпускане на средствата към висшите училища.

"За първи път имаме цялостен документ, който се представя за обсъждане от широката общественост и академичното обществото. Надявам се бизнесът да се включи. Трябва да се ориентираме към споделен модел на финансиране, за да имаме ангажиментите от страна както на висшето училище, така и на държавата, и на бизнеса",  добави заместник-министърът.

"За първи път в публичен документ се прави анализ на състоянието на висшето образование", коментира Мария Фъртунова, която направи презентация на проекта за Стратегията.  Ректорите приветстваха инициативата на МОН документът да бъде широко обсъждан и изразиха надежда, че техните предложения ще бъдат включени в окончателния вариант. Те поставиха въпроси за връзката на Стратегията с всички останали секторни политики, както и с факта, че ясно трябва да бъдат регламентирани отговорностите и задълженията на държавата, на висшите училища, на местната власт.

На заседанието беше коментирана и темата за привличане на повече чуждестранни студенти, които да се обучават в България. Поставен беше и въпросът студентите да работят  по-активно с екипите на научните институти.

Представителите на Студентските съвети потвърдиха ангажимента си, който беше поет по време на срещата на младите хора с премиера Пламен Орешарски и министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, да се включат с предложения за стратегията.

"Благодаря на Съвета по наука, че толкова бързо се организирахте да поставите темата – проекта за Стратегия за висшето образование, на дневен ред. Благодаря и за детайлните предложения, които направихте", каза в заключение Атанаска Тенева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“