66 497 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗАПОЧНАХА УЧИЛИЩЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА

Начало » Последни публикации

15.09.2014

66 497 първокласници започнаха училище в цялата страна.

Най-много са в София-град: 10 639.

Най-малко деца, записани в първи клас, са във Видин: 788.

С общо 721 480 ученици стартира учебната градина.

Във втори клас броят на учениците е 65 326.

Трети клас: 62 803.

61 662 е броят на четвъртокласниците.

В пети клас са записани 61 973 ученици.

Шести клас: 59 022, седми: 57 858, а в осми клас учениците са 59 145.

Общият брой в девети клас е 56 268, в десети: 50 713, в единайсти 47 333 и в дванайсти клас учениците са 50 551.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“