СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С АУТИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ“

Начало » Последни публикации

16.10.2014

В продължение на инициативата за предприемане на съвместни действия с представителите на гражданското общество и неправителствения сектор с цел предприемане на активни мерки за превенция на децата и учениците от насилие заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева проведе среща в Министерството на образованието и науката с представители на Гражданско движение „Защита на правата на хората с аутизъм в България“. Срещата имаше за цел да се обсъдят предложените от гражданското движение мерки за предотвратяване на насилието над деца в държавни и частни образователни институции. На вниманието се поставиха и други въпроси, отнасящи се до промяна в законодателството във връзка с обучението на децата със специални образователни потребности, в частност на децата от аутистичния спектър. 

Заместник-министър Кастрева увери представителите на движението, че Министерството на образованието и науката е отворено за диалог с гражданското общество и споделя необходимостта от предприемане на спешни мерки в областта на правата на детето и предотвратяването на насилието в училище. Беше представена инициативата на МОН за междуведомствена работна група с участието и на гражданския сектор за разработване на механизъм за превенция на риска в образователната среда, с което да се подобри грижата за децата в училище. Представителите на Гражданско движение „Защита на правата на хората с аутизъм в България“ бяха поканени за участие в работната група с цел да излъчат свои представители.

На срещата присъства и Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“