ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

05.12.2014

Поради усложнена зимна обстановка, обледеняване, паднали дървета и невъзможност за нормално провеждане на учебния процес, 5 декември 2014 г. ще бъде неучебен ден за учениците  от 5 училища в област Видин: СОУ „Христо Ботев“ - Белоградчик, НУ „Васил Левски“ - Белоградчик, ОУ „Васил Априлов“ – с. Рабиша, община Белоградчик, СОУ „Христо Ботев“ – с. Грамада, община Грамада,  СОУ „Васил Левски“ – гр. Кула, община Кула.

Във връзка с обилните дъждове и усложнената обстановка  5 декември 2014г. е обявен за неучебен ден и за ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- с. Загорци, община Средец, област Бургас.

Поради повреда в отоплителната система 5 декември 2014 г. е неучебен  ден за ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- с. Сеслав, община Кубрат, област Разград.

Причина за преустановяване на учебния процес на 5 декември в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, е наводнен приземен етаж на училището, където се намира електрическото захранване.

Неучебният ден е обявен със заповеди на кметовете на съответните общини.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“