ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА КОМЕНТИРА СЛУЧАЯ В С.ДЕБЕЛТ

Начало » Последни публикации

11.12.2014

„Директорката на училището в Дебелт е подала молба за напускане“, каза пред журналисти заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева преди началото на международната конференция, организирана от Синдиката на българските учители.

Тя каза, че за случая за насилие на ученик от училището в село Дебелт,  Министерството на образованието и науката се е самосезирало, защото от страна на ръководството на училището не е имало информация.

Именно формалното отношение от страна на директорката, която в телевизионен репортаж твърди, че това няма как да се е случило в училището, предизвика възмущението на всички и породи напрежение в селото, прераснало в протест.

„Директорката на училището в Дебелт има вина по случая“, посочи г-жа Кастрева и допълни, че проверката в училището е констатирала пропуски в осъществяването на политиката за задействане на Координационния механизъм за деца в риск.

Г-жа Кастрева обясни, че МОН е разпоредило проверка чрез РИО - Бургас, резултатите от която ще бъдат докладвани до дни. Осигурен е психолог, който да работи с пострадалото дете, с учениците и родителите от селото. Води се разследване от Районната прокуратура в Бургас, а социалните служби и Агенцията за закрила на детето продължават своите проверки по случая.

 „За нас е от изключителна важност да изострим чувствителността на колегите директори и учители да бъдат бдителни и съпричастни при подобни случаи,  да могат да разпознават насилието и да реагират навреме“, каза още пред журналистите г-жа  Кастрева и подчерта, че по време на националната среща с началниците на регионалните инспекторати, която се проведе от 8 до 10 декември 2014 г. в град Враца, министърът на образованието и науката проф. Танев също постави въпроса за осигуряване на здрава и безопасна среда в образователните институции, защото животът и сигурността на децата и учениците е първостепенна задача на всички работещи в образователната система.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“