НА VIII МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ УЧЕНИЦИ СЕ СЪСТЕЗАВАХА В 9 ЕЗИКОВИ КОМБИНАЦИИ

Начало » Последни публикации

18.12.2014

В гр. Пловдив на 28 ноември 2014 г.  се проведе националният кръг на осмото Многоезично състезание под координацията на експертите по чужди езици в МОН. 

Тази година 183 ученици от 24 области, класирани за участие от националната комисия, се състезаваха в 9 езикови комбинации. Домакини на състезанието бяха Регионалният инспекторат по образованието-Пловдив и ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив.

Националната комисия провери, оцени и класира учениците според техните резултати. Учениците, класирани на първо, второ и трето място, придобиват правото на стипендия при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Нетрадиционният, в сравнение с другите национални олимпиади по чужди езици, формат прави състезанието уникално в национален мащаб, защото то предоставя възможност на учениците от X и XI клас да изявяват знанията и уменията си на двата чужди езика, които изучават в училище. На тази основа се сформират езиковите комбинации, които са общо 12, но техният брой може да бъде и по-малък в зависимост от изпълнението на условието за минимум  10 желаещи да участват в дадена езикова комбинация  ученици. При първия компонент  „Слушане с разбиране“ те слушат оригинален текст на първия чужд език, чието съдържание трябва предадат на втория чужд език, следвайки опорни въпроси. Вторият компонент „Четене с разбиране“ изисква преглед на оригинален текст на втория чужд език и формулиране на основната тема и идея и в писмен вид на първия чужд език.

Състезанието се провежда от 2007 година.

Победителите през настоящата учебна година според езиковата комбинация са:

 

Езикова комбинация – Немски език-Английски език

1. Любима Борисова Сливкова

Благоевград

ЕГ „Акад. Л. Стоянов”

2. Яна Момчилова Петкова

София

91 НЕГ ,,Проф. К. Гълъбов“

3. Мирела Георгиева Стаматова

Благоевград

ПМГ „Акад. С. П. Корольов”

Езикова комбинация – Френски език-Английски език

1. Гергана Трендафилова Дафчева

Пловдив

ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”

2. Божидара Петрова Пачилова

София

9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”

3. Анастасия Николаева Стоева

Велико Търново

ЕГ „Проф.д-р А.Златаров”

Езикова комбинация – Испански език-Английски език

1. Димана Петкова Петкова

Бургас

ГЧЕ "Г. С. Раковски"

2. Калоян Данаилов Стефанов

Варна

IV ЕГ "Ф. Жолио Кюри"

3. Снежина Иванова Иванова

Велико Търново

ЕГ "Проф.д-р Асен Златаров"

Езикова комбинация – Немски език-Руски език

1. Олег Сергеев Плачков

Пловдив

ЕГ ,,Иван Вазов“

2. Катерина Руменова Самарджиева

Пловдив

ЕГ ,,Иван Вазов“

3. Радина Ивайлова Димитрова

София

91 НЕГ ,,Проф. К. Гълъбов“

Езикова комбинация – Английски език - Руски език

1. Марина Иванова Николова

София

І АЕГ

2. Иван Стоянов Димитров

Пловдив

ОМГ ,,Акад. Кирил Попов“

3. Александра Димитрова Тодорова

Горна Оряховица

СОУ ,,Вичо Грънчаров“

Езикова комбинация – Английски език - Испански език

1. Галена Ивелин Сърдъмова

София

Американски колеж

2. Майк Гордън Тома

София

І АЕГ

3. Цвета Ивайлова Каменова

София

Американски колеж

Езикова комбинация – Английски език - Немски език

1. Айтен  Джелял  Махмуд

Кърджали

ГПЧЕ „Христо Ботев”

2. Стоян  Александров  Тренчев

София

Американски колеж

3. Богдан  Розалинов  Ризов

София

Американски колеж

Езикова комбинация – Английски език – Френски език

1. Ангелина Костадинова Матева

Пловдив

ФЕГ „Екзюпери“

2. Невена Николаева Недкова

Габрово

Национална Априловска гимназия

3. Димана Александрова Петровска

Варна

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“

Езикова комбинация - Испански език - Френски език

  1. Лилия Бориславова Димитрова

София

164 ГПЧЕ „Мигел де Сервантес“

  2. Елица Йорданова Йорданова

Велико Търново

ЕГ „Проф. Асен Златаров“

  3. Владислав Илиянов Сотиров

София

164 ГПЧЕ „Мигел де Сервантес“

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“