ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

05.01.2015

На 5 януари 2015 година поради необходимост от ремонт на отоплителната инсталация в 5 училища в страната е преустановен учебният процес:

В област Перник - ОУ „Христо Смирненски“, с. Ноевци, община Брезник. В област Пловдив -  Начално училище „Васил Левски“, гр. Кричим, ОУ „П. Славейков“, с. Белащица, Община Родопи и ОУ „Васил Левски“, с. Брестник,Община Родопи. В област Сливен - ОУ „Черноризец Храбър“, с. Крушаре, община Сливен.

Учебният процес е преустановен със заповеди на съответните кметове.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“