ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

05.01.2015

На 5 януари 2015 година поради необходимост от ремонт на отоплителната инсталация в 5 училища в страната е преустановен учебният процес:

В област Перник - ОУ „Христо Смирненски“, с. Ноевци, община Брезник. В област Пловдив -  Начално училище „Васил Левски“, гр. Кричим, ОУ „П. Славейков“, с. Белащица, Община Родопи и ОУ „Васил Левски“, с. Брестник,Община Родопи. В област Сливен - ОУ „Черноризец Храбър“, с. Крушаре, община Сливен.

Учебният процес е преустановен със заповеди на съответните кметове.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“