Проекти на документи

Общо намерени: 92

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2024 – 2025 година

Дата на откриване на консултацията: 16 май 2024
Дата на приключване на консултацията: 17 юни 2024

Бележки, становища и предложения да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.

Дата на откриване на консултацията: 14 май 2024
Дата на приключване на консултацията: 13 юни 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 685 на Министерския съвет от 4 октомври 2023 година за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация

Дата на откриване на консултацията: 14 май 2024
Дата на приключване на консултацията: 13 юни 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected].

Прочети повече

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Национална програма „Образование с наука“

Дата на откриване на консултацията: 14 май 2024
Дата на приключване на консултацията: 13 юни 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] и [email protected].

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Дата на откриване на консултацията: 14 май 2024
Дата на приключване на консултацията: 28 май 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2025 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Дата на откриване на консултацията: 29 април 2024
Дата на приключване на консултацията: 29 май 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected].

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на поделение на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр. Тараклия, Република Молдова;

Дата на откриване на консултацията: 29 април 2024
Дата на приключване на консултацията: 29 май 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected].

Прочети повече

Решение на Министерския съвет за създаване на Постоянна междуведомствена комисия по въпросите на образователната дейност сред българите в чужбина

Дата на откриване на консултацията: 25 април 2024
Дата на приключване на консултацията: 27 май 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 195 от 2017 г.

Дата на откриване на консултацията: 25 април 2024
Дата на приключване на консултацията: 27 май 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма Фонд „Стефан Стамболов“

Дата на откриване на консултацията: 12 април 2024
Дата на приключване на консултацията: 13 май 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 9 10
1 2 3 4 5 10
1 2 10
GoTop