Проекти на документи

Общо намерени: 84

Проект на Заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в XI клас

Дата на откриване на консултацията: 12 декември 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 януари 2024

(публикувано 12.12.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в VIII клас

Дата на откриване на консултацията: 12 декември 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 януари 2024

(публикувано 12.12.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на учебна програма

Дата на откриване на консултацията: 4 декември 2023
Дата на приключване на консултацията: 3 януари 2024

(публикувано 04.12.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2023 година

Дата на откриване на консултацията: 28 ноември 2023
Дата на приключване на консултацията: 28 декември 2023

(публикувано 28.11.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на ПМС за приемане на актуализиран списък на защитените от държавата специалности от професии и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

Дата на откриване на консултацията: 20 ноември 2023
Дата на приключване на консултацията: 20 декември 2023

(публикувано 20.11.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 10 ноември 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 декември 2023

(публикувано 10.11.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми за VIII клас, IX клас и X клас за общообразователна подготовка по учебния предмет информационни технологии

Дата на откриване на консултацията: 8 ноември 2023
Дата на приключване на консултацията: 8 декември 2023

(публикувано 08.11.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет компютърно моделиране

Дата на откриване на консултацията: 6 ноември 2023
Дата на приключване на консултацията: 6 декември 2023

(публикувано 06.11.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за изменение и допълнение на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания

Дата на откриване на консултацията: 3 ноември 2023
Дата на приключване на консултацията: 4 декември 2023

(публикуване 03.11.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектa на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Дата на откриване на консултацията: 30 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 29 ноември 2023

(публикуване 30.10.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 5 6 9
GoTop